Vi får rigtige mange henvendelser fra fysiske personer og virksomheder, der har gæld til det offentlige. I rigtig mange af tilfældene, får vi opkaldet, fordi det ikke har været muligt at få en ordentlig forklaring fra SKAT vedrørende opgørelsen af gælden, herunder om gælden er forældet.

Indrømmet, det kan også være en jungle, og SKATs medarbejdere er ofte lovligt undskyldte, når de ikke uden videre kan give et svar.

Det er ofte et større arbejde at afdække, hvorvidt der i det hele taget er en retskraftig gæld, herunder om SKAT har afbrudt forældelsen, hvilket langt fra er sikkert.

Mange overser i den forbindelse hvilke skridt, der afbryder forældelsen, og det er ikke kun fogedmøder på skattecentret, men f.eks. også lønindeholdelse m.v., herunder hvor lang forældelsen i det hele taget er, og hvilke krav der falder ind under en forlænget forældelse, f.eks. bødekrav, og ansættelser foretaget i henhold til de ekstraordinære frister.

Derudover overser mange, at SKAT suspenderede forældelsen for ikke allerede forældede krav i efteråret 2015, således at SKAT har givet sig selv 3 års ”helle”.

Når man endelig frem til, at kravet måtte vise sig ikke at være forældet er det endvidere ikke blot at skrive til SKAT og bede om en akkordordning, idet der også her, er relativt formalistiske bestemmelser, der skal være overholdt, ligesom gældens alder, karakter m.v. naturligvis spiller ind.

Med andre ord, med en debitormasse på op imod 100 milliarder kroner, er der rigeligt at tage fat på for SKAT, og står du med en gæld til SKAT, skal du vide at det i mange tilfælde er et puslespil at få afdækket om gælden er retskraftig  og i anden række ikke mindre ”tricky” at få en aftale om akkord med SKAT.