Vi bygger bro mellem erhvervs- og skatteretten

Stort set alle erhvervslivets transaktioner indeholder skatte- moms- eller afgiftsretlige spørgsmål, som der bør tages hånd om.

Vi ser desværre ofte konsekvenserne, når der ikke tages hånd om de skattemæssige forhold - og det er i forbindelse med en skattesag, eller endnu værre en skattestraffesag.

Den første betingelse for, at der kan ydes en fuldstændig rådgivning er, at rådgiveren er i stand til at identificere, de skatte- moms- og afgiftsretlige spørgsmål en påtænkt transaktion kan medføre.

Dette kræver grundlæggende viden om skatteretten, men det er langtfra nok til at yde rådgivning om skatteretlige forhold.

Det vigtigste er viden om, og forståelse for, hvordan skatteretten anvendes i praksis af SKAT, Landsskatteretten og i sidste instans domstolene.

Det nytter ikke noget at rådgive om skatteretlige forhold ud fra en grundlæggende – korrekt - forståelse af skatteretten, hvis man ikke sikrer, at de faktuelle forhold, som der rådgives om er dækkende for den praksis, der ligger på området, eller desto mere vigtigt, at det faktum, der ligger bag en transaktion kan dokumenteres / bevises, hvis SKAT stiller spørgsmål efterfølgende.

Mange undervurderer i meget betydelig grad, hvor stor forskel, der kan være mellem det man selv opfatter som dokumenteret faktum, og det faktum, der bliver lagt til grund i en efterfølgende skattesag. Dette gælder særligt i transaktioner mellem nærtstående.

Der er ingen retsområder i Danmark, hvor forskellen mellem at have ret, og at få ret er større, og er skaden sket, og transaktionerne gennemført, med et utilsigtet skattemæssigt resultat, er det langt sværere - hvis overhovedet muligt - at reparere skaden.

Mange ulykker kan undgås ved at få identificeret skatteretlige udfordringer, og evt. få dem afklaret i forbindelse med anmodning om bindende svar hos SKAT, eller som det mindste ved at afklare praksis i henhold til de skattemæssige aspekter.

Vi kan bistå hermed, og inddrager altid skatteretten i den rådgivning, vi foretager.

 

FÅ ALLE NIVEAUER MED

 

Juridisk rådgivning adskiller sig grundlæggende ikke for al anden servicevirksomhed, uanset om det er mureren, mekanikeren eller elektrikeren. Det er erfaringen, grundighed og knowhow i forhold til den konkrete situation, der tæller.

Et hus muret af nok den dygtigste murer vil stadig risikere at falde sammen, hvis fundamentet ikke er på plads, og selv en mur pudset af den selvsamme dygtige murer vil stadig risikere at skalle, hvis der ikke har været det fornødne fokus på det underlag, der pudses på.

Juridisk rådgivning er ikke anderledes, og meget ofte er skatteretten, det fundament, der mures på, og advokaten med knowhow inden for skatteretten, den rådgiver der undersøger det fundament, der skal bygges på, og den mur, der skal pudses.

Med andre ord, skatteadvokaten hjælper til at sikre, at alle niveauer i rådgivningen er på plads, og hvorfor nøjes med mindre?

Vi har meget stor erfaring i at bistå med en lang række forhold, der involverer skattemæssige aspekter, og kan i en række tilfælde hjælpe med at undgå risikoen for en skattesag.

​Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Køb/salg af aktiver mellem nærstående
  • Køb/salg af kapitalandele mellem nærtstående
  • Dokumentationskrav i forbindelse med ​udbetaling af diæter, kørepenge m.v.
  • ​Gennemgang, og vurdering, af aftaler, med henblik på vurdering af risikoen for utilsigtede skattemæssige følger
  • ​Skattemæssig due diligence i forbindelse med køb/salg af virksomheder / selskaber

Vi deltager ofte i rådgivning og transaktioner i samarbejde med andre rådgivere, herunder andre advokater, med større indsigt i det helt konkrete retsområde, da vi holder os meget klart for øje, at det er af afgørende vigtighed, at den konkrete opgave løses med den største mulige ekspertise i rådgiverteamet og til de laveste omkostninger for vores klient - dog med respekt af vores faglighed og kvalitet, som vi aldrig går på kompromis med.

Vi bliver derfor aldrig de billigste advokater, men til gengæld får du ikke bedre kvalitet i forhold til prisen, end hos os.