BINDENDE SVAR

 

I en lang række transaktioner, særligt mellem nærtstående vil der være risiko for, at SKAT underkender, de værdier og forudsætninger, der ligger bag transaktionerne.

Det kan være i forbindelse med salg af virksomheden til næste generation, eller salg af aktiver i øvrigt til nærtstående.

Skatteretten er i øvrigt et retsområde, der er præget af en ikke ubetydelig usikkerhed omkring reglers fortolkning og rækkevidde, der giver anledning til afklaring.

Modsat mange andre retsområder er der på skatteområdet i relativ vid udstrækning mulighed for at få en skatteretlig afklaring af en disposition, der planlægges gennemført.

Dette kan ske i forbindelse med, at der indhentes et såkaldt bindende svar fra SKAT. Dette svar er bindende for SKAT - dog kun under forudsætning af, at de faktuelle forhold er beskrevet korrekt i anmodningen om det bindende svar.

Anmodningen om bindende svar følger en helt fast skabelon, og det er vigtigt, at anmodningen er fyldestgørende, og at de faktuelle forhold er korrekt og fyldestgørende beskrevet.

Anvendes bindende svar korrekt, kan det være et særdeles velegnet instrument til at afklare skattemæssige forhold, forinden transaktionerne gennemføres, således at usikkerheden og de potentielle meget ubehagelige efterfølgende konsekvenser udgås.

Vi har stor erfaring i at indhente bindende svar fra SKAT, og qua vores store erfaring med skattesager, har vi ligeledes stor erfaring i at rådgive om, hvornår det vil være relevant at spørge SKAT, inden det går galt.