Vi er ikke for alle, og alle er ikke for os

Vores Forretningsgrundlag bygger på, at vi søger begrænsningens kunst, og dermed alene arbejder med det, vi er gode til. Vi siger derfor hellere ”nej tak” til en opgave, der ligger helt ved siden af vores forretningsområde, frem for at give os i kast med at løse en opgave, der kan løses bedre, hurtigere og billigere af andre.

Vi ved derfor, hvad vi taler om, og søger altid at give så klart og reelt et svar som muligt. Du kan derfor forvente en klar og ærlig stillingtagen til din sag, og har du en dårlig sag, ja så siger vi det! Vi vil hellere sig nej til en sag, end at føre en sag, der ikke er udsigt til at vinde.

Vi er dog omvendt ikke bange for at prøve alle vinkler på din sag, og søge alle aspekter efterprøvet. Særligt i sammenspillet mellem skattesagerne og skattestraffesagerne, kan det give mening at føre civile sager, der ellers ikke skulle være ført, således at sagen, selvom den tabes, reelt set kan ende med at være en vundet sag, når det endelige regnestykke gøres op.

Netop sammenspillet mellem skatteretten og skattestrafferetten er et område, som vi dyrker meget intenst, da det efter vores erfaring, ofte er i skattesagen, at forsvaret starter. Længe inden, der overhovedet er opstået en skattestraffesag. Derved adskiller vi os fra de traditionelle forsvarere, der ofte starter forsvaret i retten. Men hvorfor vente?

Det er derfor særligt vigtigt for os, at vores klienter, inden en sag startes, er grundigt orienteret om sagens forløb, tidsmæssige udstrækning, omkostninger og sagens stærke og svage sider, således at du så klart som muligt ved, hvad sagen kommer til at handle om. Og at du forstår processen, og hvorfor vi rådgiver, som vi gør.

Vi søger altid den optimale løsning for vores klienter, men går aldrig på kompromis med værdigrundlaget, og det er vores grundlæggende opfattelse, at vores klienter tjenes bedst ved et godt forhold til offentlige myndigheder.

Advokatens hårde tone og den aggressive adfærd, imponerer klienten, men skaber efter vores erfaring et tryk, der avler et unødvendigt modtryk til skade for klienten.

Vi arbejder i det daglige målrettet ud fra dette værdigrundlag. Det er en væsentlig del af forretningsgrundlaget, at der inden sagen startes foretages en omhyggelig vurdering af grundlaget for sagen af skattepartner Tobias Stenkær Albrechtsen.

Dette sikrer, at sagen igennem hele forløbet behandles på højeste niveau – sagerne startes ikke hos partneren, for efterfølgende at blive behandlet af fuldmægtige. Vi tilstræber løbende at højne det faglige niveau, hvorfor vi løbende skriver artikler i relevante fagblade, og bøger.