JURIDISKE DOKUMENTER

 

Vi har, som mange andre advokatkontorer, henover årene opbygget en database af juridiske dokumenter og kontrakter, som vi anvender som paradigme i forbindelse med de opgaver, vi påtager os.

Men, lad os være ærlige, værdien i vores arbejde ligger ikke i anvendelse af standardparadigmer og dokumenter, men den rådgivning og individuelle tilpasning, vi yder i hvert eneste konkrete sag.

Vi har derfor besluttet at udbyde vores standarddokumenter til salg via vores samarbejdspartner www.DocBox.dk, således at du, hvis du ønsker 100 % selv at håndtere din sag, kan tage udgangspunkt i dokumenterne.

Ønsker du omvendt konkret rådgivning i relation til anvendelse af dokumenterne står det dig frit for at vælge advokat til opgaven. Retter du henvendelse til os, og påtager vi os opgaven, vil vores bistand være centreret omkring vores kernekomptecne - skat- moms og afgifter. Kræver den konkrete opgave ekspertbistand på områder, hvor vi ikke er kompetente samarbejder vi med eksperter, der kan bistå.

Det betyder omvendt også, at vores bistand er valueadded og omkostningerne til os, ene og alene går på helt konkret og specifik bistand til dig og dine forhold, således at du ikke blot betaler for, at advokaten tager en stangvare ned fra hylden.  

Heraf følger også, at der ikke i forbindelse med køb af dokumenterne ydes nogen form for juridisk rådgivning, ligesom dokumenterne ikke sælges af os, men af vores samarbejdspartner, som du indgår aftalen med.

Ønskes konkret juridisk rådgivning skal særskilt aftale indgås direkte med os, i henhold til vores forretningsbetingelser, som du kan finde her: Forretningsbetingelser