Der er en meget klar tendens i lovgivningen til, at indberetningspligterne løbende forøges, med henblik på at identificere, hvem der ejer de danske selskaber.

Det gælder både i relation til hvidvaskloven, hvor advokater, revisorer m.v. er forpligtet til at sikre identiteten på de personer, de arbejder for, og indberette mistænkelige transaktioner til myndighederne.

Tilsvarende gælder i forhold til indberetning til ejerregistret og indberetning af reelle ejere.

Dette er særdeles velbegrundet, da kriminelle ellers ville have frit spil til at oprette selskaber med stråmænd og konstruktioner uden hold i virkeligheden.

problemstillingen er blot, at hele det danske system bygger på at disse såkaldte gatekeepers lukker ledet for de kriminelle, og ikke tager højde for, hvor utrolig let det er i dag selv at foretage alle registreringer uden om rådgivere.

Der er helt klart brodne kar, der slipper igennem, og i et stigende antal tilfælde, efter min opfattelse, udnytter uskyldige personers identitet - det såkaldte identitetstyveri.

Det gør de naturligvis med henblik på at lave økonomisk kriminalitet igennem, de selskaber de stifter, hvilket giver deres samarbejdspartnere potentielle problemer med myndighederne, der naturligvis forholder sig "kritisk undersøgende" til virksomheder, der har haft samarbejde med disse svindelfirmaer.

Det er derfor altid en særdeles god idé helt lavpraktisk at lave sin research i forhold til de virksomheder man samarbejder med, hvis der er den mindste tvivl. Dette gælder helt specifikt i forhold til underleverandører, der kan levere ydelser til meget lave priser, eller på atypiske vilkår.

Forhold dig derfor altid mindst til følgende punkter, hvis du er det mindste i tvivl:

  • kan de, du indgår aftalen med retmæssigt tegne virksomheden / selskabet?
  • kontroller på cvr.dk, hvem der er registreret ejere og direktør,
  • bed om kopi af ID, så det kan kontrollere om de formelt registrerede personer, også er de, du reelt set indgår aftalen med
  • kontroller momsregistreringen på SKATs hjemmeside,
  • betal aldrig kontant, 
  • få alle aftaler på skrift, og på sædvanlige vilkår 

Og, husk det gamle ordsprog: hvis noget lyder for godt til at være sandt, er det nok fordi, det ikke er sandt.

Det er problemstillingen i sin nøddeskal. Umiddelbart er det ikke dit problem, om der foregår systematisk kriminalitet i et selskab, du samarbejder med. Det er dog klart, at SKAT vil se meget grundigt på dine forhold, for at se, om du har været medvirkende / viden om disse forhold.

I den forbindelse vil SKAT se på om hele samarbejdsrelationen er usædvanlig i forhold til hvordan virksomheder interagerer, og forekommer det SKAT oplagt, at du ikke har kunnet være i god tro, klapper fælden!