Denne her er en klassiker.

Specielt under finanskrisen, hvor likviditeten var stram, var der mange virksomheder, der op til afslutningen af en momsperiode ventede med at angive en udstedt salgsfaktura til næste momsperiode.

Ideen hermed var selvfølgelig at rulle momsen en momsperiode yderligere og dermed få lidt ekstra kredit.

I dag, hvor mange virksomheder er på halvårsmoms, kan der potentielt set opnås en ret lang kredit på denne måde, og en god likviditet, da de færreste virksomheder har 6 måneders betalingsfrist.

De fleste er klar over, at angives salgsmomsen ikke vil det oplagt være strafbart, da der i givet fald vil foreligge momsunddragelse, men mange tænker ikke umiddelbart over, at periodeforskydning af salgsmomsen også er strafbart og medfører bøder, hvis SKAT opdager det.

Kommer SKAT på besøg i perioden efter udløbet af det kvartal, hvor fakturaen skulle have været angivet, og indtil den er bogført i næste kvartal, risikeres en decideret unddragelsessag, da der er risiko for, at SKAT vil antage, at det aldrig har været meningen, at fakturaen skulle angives.

Bevisbyrden for, at den ville være blevet angivet påhviler skatteyderen, og den kan være svær at løfte, da fakturaen jo allerede er udover den rigtige angivelsesperiode.

Vurderer SKAT, at fakturaen ville været blevet angivet, er der i praksis udmålt - personlige - bøder på 10 % af momsbeløbet, så det kan blive en relativt dyr kredit.

Anser SKAT i stedet sagen for en unddragelsessag risikeres fængselsstraf og tillægsbøder.

Grænsen er hårfin, og forskellen til at tage og følge på.