Tobias Stenkær Albrechtsen

TOBIAS STENKÆR ALBRECHTSEN

Tobias har møderet for Højesteret, og har igennem de sidste 13 år ført flere hundrede skattesager, store som små.

Tobias fører alle kontorets sager, både for skatteankenævnene, Landsskatteretten, og domstolene og har indgående erfaring med de særlige beviskrav, der gælder indenfor skattesagerne.

Tobias har tidligere arbejdet inden for det skatteretlige system og har derfor også indblik i, hvad der skal til for at få ret, set fra systemets side!

Dette er vigtigt, da der ikke er noget retsomåde i Danmark, hvor det er sværere at få ret, end i skattesagerne.

Erfaring med skattesager og beviskravene er derfor afgørende for et positivt udfald af sagen -  Tobias har mere end 13 års erfaring med skattesager. 

Tobias behandler alle sager, store som små, med den samme dedikation til detaljerne i sagen - dette gælder både i forhold til sagens faktum, som juridiske tvist.

Tobias har endvidere en særlig forretningsmæssig forståelse for de transaktioner m.v., der ligger bag skattesagerne, da Tobias selv har stået bag opstart af flere virksomheder, og selv driver Skattesagsadvokaterne, som Tobias stiftede i 2015. 

Tobias har endvidere i kraft af, at han selv driver, og har drevet flere virksomheder, en betydelig forståelse for regnskabs- og talmæssige forhold. 

Tobias har endvidere særlige kompetencer indenfor skattestraffesagerne, hvor han tidligere har været ekstern lektor på Aalborg universitet, hvor han underviste i skattestrafferet. 

​Tobias er medforfatter til Skattestrafferet, udgivet på Karnovs forlag, og skriver løbende artikler om skattestrafferetlige emner. 

Tobias er endvidere medinitiativtager til skattestrafferetligt forum, der er oprettet med henblik på at skabe fokus på skattestrafferetten, som et særligt retsområde. Se nærmere herom: www.skattestraf.dk

Tobias er medlem af Danmarks Skatteadvokater (advokaternes forening for skatteret) og foreningen for procedureadvokater.

 

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Tlf.:      70 20 33 13
mobil: 25 14 83 77

tsa@skattesagsadvokaterne.dk